Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 

Paranormaal centrum Insideoutoriginals

De onderstaande algemene vooraarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, inwijdingen, Initiaties, workshops en individuele coaching trajecten binnen Paranormaal Centrum Insideoutoriginals. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus, inwijding, initiatie, workshop en individueel coaching traject binnen Paranormaal Centrum Insideoutoriginals, dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

1. Een consult / een sessie / een behandeling:

*Een consult / een sessie is alleen mogelijk op afspraak.

*De kosten voor een consult, een sessie of een behandeling staan vermeld op de website van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals, www.paracentruminsideoutoriginals.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

*Na een afspraak, een consult, een sessie of behandeling dient u de betaling contant te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

*Terugbetaling of vergoeding van de door Paranormaal Centrum Insideoutoriginals geleverde diensten is niet mogelijk.

 

*Een afspraak, een consult, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Paranormaal Centrum Insideoutoriginals zich het recht voor de kosten van de afspraak, het consult, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

 

*Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Para Centrum  Insideoutoriginals zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

 

*De consulten, de sessie, een behandeling of andere activiteiten binnen Paranormaal Centrum Insideoutoriginals geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Paranormaal Centrum Insideoutoriginals is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals.

 

*De aansprakelijkheid van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.

 

 

2. Cursussen / Individuele Coaching trajecten:

 

*Als u zich aanmeldt voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen.

 

*Als u afziet van deelname aan een van de cursussen of individuele coaching trajecten waarvoor u zich heeft aangemeld dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Paranormaal Centrum Insideoutoriginals aan te geven. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.

 

*Bij annulering van uw aanmelding voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten brengt Paranormaal Centrum  Insideoutoriginals 35 % van het totaalbedrag van de cursus en individueel coaching traject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald dan zal Paranormaal Centrum Insideoutoriginals het restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

 

*Als u aangeeft dat u een individueel coaching traject of individuele cursus, waarvoor u zich heeft opgeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum.

 

*Als u zich heeft aangemeld voor een van de cursussen of het individuele coaching traject van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan.

 

*Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus. Paranormaal Centrum Insideoutoriginals zal u dan verder informeren over

de gang van zaken.

 

3.Deelname Workshop:

 

* Het gehele bedrag wordt van te voren overgemaakt.

* Als het bedrag op de rekening van Paranormaal Centrum Insideoutoriginals staat, dan is

je deelname bevestigt.

*Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang workshop,

dan wordt het gehele bedrag aan je teruggestort.

* Annulering van deelname kan tot 7 dagen voor aanvang workshop, dan word er 35 % administratie kosten in rekening gebracht.

*Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Workshop wordt er geen restitutie verleent.

* Bij verzending van je aanmelding ga je akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

 

Note:

* De Workshops starten met minimaal 4 deelnemers.

* De Workshop Reiki Tera Mai start met minimaal 2 deelnemers.

 

4. Het volgen van de groepslessen:

 

Para Centrum Insideoutoriginals is gevestigd op

Cypresbaan 18 unit 18.06 2908LT Capelle a/d IJssel

Tel: 06 462 76 734 - 010- 22 30 271

Email: info@insideoutoriginals.nl